Quảng Ngãi sẽ đầu tư khoảng 2.800 tỷ để xây trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

Quảng Ngãi sẽ đầu tư khoảng 2.800 tỷ để xây trạm xử lý nước thải sinh hoạt : Từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng xây dựng hệ thống thu gom và 14 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại 8 khu vực đô thị. Theo đó, tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý tập trung đạt hơn 70% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị toàn tỉnh.

Quảng Ngãi sẽ đầu tư khoảng 2.800 tỷ để xây trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng xây dựng hệ thống thu gom và 14 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại 8 khu vực đô thị. Theo đó, tỷ lệ nước thải được thu gom, xử lý tập trung đạt hơn 70% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị toàn tỉnh.

Quảng Ngãi sẽ đầu tư khoảng 2.800 tỷ để xây trạm xử lý nước thải sinh hoạt Quảng Ngãi đầu tư các dự án xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư khoảng 300 ỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, thực hiện giai đoạn 2020- 2022. Dự án sử dụng hệ thống thu gom nước hiện hữu, xây dựng thêm một số trục dẫn thu gom nước thải từ cầu Trường Xuân đến đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc và các hạng mục đầu mối khác gồm: trạm xử lý nước thải, trạm bơm, cụm điều tiết./.

Related Posts