Quảng Nam: cấm không được xả nước thải đổ ra biển

Quảng Nam: cấm không được xả nước thải đổ ra biển: Công tác đầu tư các khu chức năng ở vùng Đông chưa gắn kết với kế hoạch đầu tư các hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực; một số dự án không đấu nối được với hệ thống chung dẫn đến việc đầu tư cục bộ cho từng dự án, gây khó khăn trong việc quản lý vận hành.

Quảng Nam: cấm không được xả nước thải đổ ra biển

Ngày 23/7, Tỉnh ủy Quảng Nam đã có kết luận số 696 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam do ông Phan Việt Cường (Bí thư Tỉnh ủy) ký về việc quy hoạch cấp thoát nước vùng Đông của tỉnh. Tại kết luận này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã yêu cầu việc thoát nước của vùng Đông Quảng Nam không được xả nước thải dù đã xử lý trực tiếp ra biển.

Theo các ngành tỉnh Quảng Nam báo cáo, thời gian qua, việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước tại khu vực vùng Đông của tỉnh Quảng Nam cơ bản phù hợp theo quy hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của khu vực, chưa phát sinh vấn đề dẫn đến thiếu nước hoặc mất an toàn cấp thoát nước trong khu vực; góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, có phát sinh vướng mắc trong công tác quản lý vùng cấp thoát nước giữa các đơn vị cấp nước. Công tác đầu tư các khu chức năng ở vùng Đông chưa gắn kết với kế hoạch đầu tư các hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực; một số dự án không đấu nối được với hệ thống chung dẫn đến việc đầu tư cục bộ cho từng dự án, gây khó khăn trong việc quản lý vận hành.

Quảng Nam: cấm không được xả nước thải đổ ra biển

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động cấp thoát nước tại khu vực vùng Đông của tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nghiên cứu tích hợp quy hoạch cấp thoát nước vùng Đông, quy hoạch thủy lợi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng liên huyện nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng nước của nhân dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn của toàn bộ vùng Đông.

“Xây dựng quy chế cấp nước và phân vùng cấp nước cụ thể cho các đơn vị cung cấp nước trên địa bàn nhằm phân định rõ trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước, không để xảy ra tranh chấp vùng cấp nước. Đối với các địa phương chưa có đơn vị hoạt động cấp nước, việc lựa chọn đơn vị thực hiện cấp thoát nước phải được thực hiện theo đúng quy định của phát luật về đấu thầu”, Bí thư Quảng Nam yêu cầu.

Quảng Nam: cấm không được xả nước thải đổ ra biển 2

Ngoài yêu cầu quản lý tốt việc thực hiện quy hoạch cấp thoát nước ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường còn yêu cầu cơ quan chuyên môn sớm xây dựng Đề án thoát nước vùng Đông của tỉnh cho giai đoạn sau năm 2020 để làm cơ sở quản lý và cập nhập vào các hồ sơ quy hoạch liên quan đang triển khai thực hiện, như quy hoạch vùng Đông, quy hoạch tỉnh, các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết triển kahi dự án.

“Lưu ý, việc thoát nước phải tính theo lưu vực, thoát ra hệ thống sông chứ không được xả trực tiếp ra biển kể cả nước đã qua xử lý”, Bí thư Quảng Nam yêu cầu.

Bí thư Quảng Nam còn chỉ đạo tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án xử lý nước thải tập trung theo kế hoạch đề ra, lưu ý chọn vị trí phù hợp để đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải và các giải pháp về công nghệ xử lý nhằm đảm bảo môi trường…

Related Posts