Bảng giá bồn nước Sơn Hà tại TP.Vinh, Nghệ An từ đại lý chính hãng

Bảng giá bồn nước Sơn Hà tại TP.Vinh, Nghệ An từ đại lý chính hãng: Sơn Hà – thương hiệu nổi tiếng nhất trên thị trường với dòng sản phẩm bồn chứa nước inox và bồn nhựa Son Hà được hầu khắp các gia đình Việt sử dụng hiện nay. Sản phẩm có thương hiệu lâu năm được biết đến với sự chắc chắn an toàn, chất lượng và độ bền cao. Chính vì vậy mà hiện nay trên thị trường xuất hiện những nơi kinh doanh các sản phẩm bồn nước nhái gắn mác Sơn Hà gây ảnh hưởng đến thương hiệu và sự an tâm của người tiêu dùng.

Bảng giá bồn nước Sơn Hà tại TP.Vinh, Nghệ An từ đại lý chính hãng

Trung tâm phân phối bồn nước trên toàn quốc là nhà phân phối chính thức và duy nhất Sơn Hà tại Nghệ An c Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm Bồn nước Sơn Hà như sau :

Thêm nhà máy sản xuất bồn nước Sơn Hà tại Nghệ An

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP ĐƠN GIÁ SL THÀNH TIỀN HÌNH ẢNH
1 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00500 BNMD00500 1,420,000đ 01 1,420,000đ
2 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD500 (F720) SHD500 1,860,000đ 01 1,860,000đ
3 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1200 lít BNMN V/X 1200 3,508,000đ 01 3,508,000đ
4 Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1000 lít ST1000 4,600,000đ 01 4,600,000đ
5 Bồn tự hoại Septic Sơn Hà 1600 lít ST1600 5,800,000đ 01 5,800,000đ
6 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 300 lít BNMD V/X 300 1,280,000đ 01 1,280,000đ
7 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD700 (F720) SHD700 2,144,000đ 01 2,144,000đ
8 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD00700 BNMD00700 1,670,000đ 01 1,670,000đ
9 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001000 BNMD001000 1,970,000đ 01 1,970,000đ
10 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1000 (F960) SHD1000 2,770,000đ 01 2,770,000đ
11 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng BNMD V/X 500 BNMD V/X 500 1,420,000đ 01 1,420,000đ
12 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 700 lít BNMD V/X 700 1,678,000đ 01 1,678,000đ
13 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1200 (F980) SHD1200 3,060,000đ 01 3,060,000đ
14 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD001500 BNMD001500 2,900,000đ 01 2,900,000đ
15 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD002000 BNMD002000 3,760,000đ 01 3,760,000đ
16 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 1000 lít BNMD V/X 1000 2,320,000đ 01 2,320,000đ
17 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 1500 lít BNMD V/X 1500 3,630,000đ 01 3,630,000đ
18 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F960) SHD1500F960 4,405,000đ 01 4,405,000đ
19 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD003000 BNMD003000 5,480,000đ 01 5,480,000đ
20 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD004000 BNMD004000 7,200,000đ 01 7,200,000đ
21 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD1500 (F1140) SHD1500F1140 4,305,000đ 01 4,305,000đ
22 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 2000 lít BNMD V/X 2000 4,640,000đ 01 4,640,000đ
23 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà 3000 lít BNMD V/X 3000 7,320,000đ 01 7,320,000đ
24 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1140) SHD2000F1140 5,540,000đ 01 5,540,000đ
25 Bồn nhựa Sơn Hà BNMD005000 BNMD005000 9,850,000đ 01 9,850,000đ
26 Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00500 BNMN00500 1,660,000đ 01 1,660,000đ
27 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2000 (F1380) SHD2000F1380 5,840,000đ 01 5,840,000đ
28 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 4000 lít BNMD V/X 4000 9,610,000đ 01 9,610,000đ
29 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà đứng 5000 lít BNMD V/X 5000 11,900,000đ 01 11,900,000đ
30 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 (F1380) SHD2500F1380 7,325,000đ 01 7,325,000đ
31 Bồn nhựa Sơn Hà BNMN00700 BNMN00700 2,000,000đ 01 2,000,000đ
32 Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01000 BNMN01000 2,600,000đ 01 2,600,000đ
33 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 (F1380) SHD3000F1380 8,440,000đ 01 8,440,000đ
34 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 300 lít BNMN V/X 300 1,510,000đ 01 1,510,000đ
35 Bồn nhựa Sơn Hà BNMN01200 BNMN01200 2,850,000đ 01 2,850,000đ
36 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 700 lít BNMN V/X 700 2,228,000đ 01 2,228,000đ
37 Bồn nhựa Sơn Hà 300L BNMD00300 1,250,000đ 01 1,250,000đ
38 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD4000 (F1420) SHD4000F1420 10,480,000đ 01 10,480,000đ
39 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD5000 (F1420) SHD5000F1420 13,250,000đ 01 13,250,000đ
40 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 500 lít BNMN V/X 500 1,730,000đ 01 1,730,000đ
41 Bồn nhựa vân đá Sơn Hà ngang 1000 lít BNMN V/X 1000 3,290,000đ 01 3,290,000đ
42 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD6000 (F1420) SHD6000F1420 01
43 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN500 (F720) SHN500 2,010,000đ 01 2,010,000đ
44 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN700 (F720) SHN700 2,294,000đ 01 2,294,000đ
45 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1000 (F960) SHN1000 2,990,000đ 01 2,990,000đ
46 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1200 (F980) SHN1200 3,296,000đ 01 3,296,000đ
47 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F960) SHN1500F960 4,705,000đ 01 4,705,000đ
48 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN1500 (F1140) SHN1500F1140 4,605,000đ 01 4,605,000đ
49 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1140) SHN2000F1140 5,940,000đ 01 5,940,000đ
50 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2000 (F1380) SHN2000F1380 6,240,000đ 01 6,240,000đ
51 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1140) SHN2500F1140 7,475,000đ 01 7,475,000đ
52 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN2500 (F1380) SHN2500F1380 7,825,000đ 01 7,825,000đ
53 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1140) SHN3000F1140 8,570,000đ 01 8,570,000đ
54 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3000 (F1380) SHN3000F1380 9,000,000đ 01 9,000,000đ
55 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN4000 (F1420) SHN4000F1420 11,180,000đ 01 11,180,000đ
56 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN5000 (F1420) SHN5000F1420 14,150,000đ 01 14,150,000đ
57 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN6000 (F1420) SHN6000F1420 17,600,000đ 01 17,600,000đ
58 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD500 (F720) BAMD500 1,860,000đ 01 1,860,000đ
59 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD700 (F720) BAMD700 2,144,000đ 01 2,144,000đ
60 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1000 (F960) BAMD1000 2,770,000đ 01 2,770,000đ
61 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1200 (F980) BAMD1200 3,060,000đ 01 3,060,000đ
62 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F960) BAMD1500F960 4,405,000đ 01 4,405,000đ
63 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD1500 (F1140) BAMD1500F1140 4,305,000đ 01 4,305,000đ
64 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1140) BAMD2000F1140 5,540,000đ 01 5,540,000đ
65 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2000 (F1380) BAMD2000F1380 5,840,000đ 01 5,840,000đ
66 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1140) BAMD2500F1140 6,975,000đ 01 6,975,000đ
67 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD2500 (F1380) BAMD2500F1380 7,325,000đ 01 7,325,000đ
68 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1140) BAMD3000F1140 8,010,000đ 01 8,010,000đ
69 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3000 (F1380) BAMD3000F1380 8,440,000đ 01 8,440,000đ
70 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD4000 (F1420) BAMD4000F1420 10,480,000đ 01 10,480,000đ
71 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD5000 (F1420) BAMD5000F1420 13,250,000đ 01 13,250,000đ
72 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD6000 (F1420) BAMD6000F1420 01
73 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN500 (F720) BAMN500 2,010,000đ 01 2,010,000đ
74 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN700 (F720) BAMN700 2,294,000đ 01 2,294,000đ
75 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1000 (F960) BAMN1000 2,990,000đ 01 2,990,000đ
76 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1200 (F980) BAMN1200 3,296,000đ 01 3,296,000đ
77 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F960) BAMN1500F960 4,705,000đ 01 4,705,000đ
78 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN1500 (F1140) BAMN1500F1140 4,605,000đ 01 4,605,000đ
79 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1140) BAMN2000F1140 5,940,000đ 01 5,940,000đ
80 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2000 (F1380) BAMN2000F1380 6,240,000đ 01 6,240,000đ
81 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1140) BAMN2500F1140 7,475,000đ 01 7,475,000đ
82 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN2500 (F1380) BAMN2500F1380 7,825,000đ 01 7,825,000đ
83 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1140) BAMN3000F1140 8,570,000đ 01 8,570,000đ
84 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3000 (F1380) BAMN3000F1380 9,000,000đ 01 9,000,000đ
85 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN4000 (F1420) BAMN4000F1420 11,180,000đ 01 11,180,000đ
86 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN5000 (F1420) BAMN5000F1420 14,150,000đ 01 14,150,000đ
87 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN6000 (F1420) BAMN6000F1420 17,600,000đ 01 17,600,000đ
88 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3000 F1140 SHD3000F1140 8,010,000đ 01 8,010,000đ
89 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD2500 F1140 SHD2500F1140 6,975,000đ 01 6,975,000đ
90 Bồn nước Inox Sơn Hà SHN3500 (F1420) SHN3500F1420 9,995,000đ 01 9,995,000đ
91 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMD3500 (F1420) BAMD3500F1420 9,395,000đ 01 9,395,000đ
92 Bồn nước Inox Sơn Hà SHD3500 (F1420) SHD3500F1420 9,395,000đ 01 9,395,000đ
93 Bồn nước inox Sơn Hà Alpha BAMN3500F1420 BAMN3500F1420 9,995,000đ 01 9,995,000đ

* Ghi chú<- Toàn bộ sản phẩm báo giá là sản phẩm Bồn nước Sơn Hà chính hãng 100% của Sơn Hà. Nếu khách hàng phát hiện hàng nhái chúng tôi tặng khách hàng 1.000.000 vnđ- Bảng báo giá trên có giá trị trong tháng 12 năm 2018. Giá có thể thay đổi mà không báo trước. Khách lấy nhiều vui lòng liên hệ để nhận báo giá tốt hơn !

Những đặc điểm của bình nước Sơn Hà chính hãng:

  • Bồn nước inox Sơn Hà được làm từ loại inox chất lượng cao nên thân bồn cứng hơn so với các loại bồn của thương hiệu khác.
  • Lốc 5 gân kép phân bố đều trên thân bồn nâng cao độ cứng vững và kéo dài tuổi thọ sản phẩm gấp đôi so với sản phẩm thông thường
  • Với chân đế mới to, làm bằng inox siêu bền, bản rộng tới 60 x 60mm, bồn nước Sơn Hà luôn vững chãi kể cả khi thời tiết mưa bão, giông tố.
  • Kẹp chân đế gắn chặt bồn nước với chân đế siêu khỏe, giúp bồn nước không nghiêng, lật dù gió to, bão giật.
  • Sơn Hà với nhiều năm kinh nghiệm luôn nghiên cứu và cho ra đời những cải tiến mới có chất lượng tốt hơn, Sơn Hà đã cải tiến khuy khóa của bồn nước làm bằng inox SUS 304, có chốt an toàn giữ nắp không bật ra khi mưa bão lớn, ngăn côn trùng, bụi bẩn làm bẩn nguồn nước.
  • Chụp nhựa chất lượng cao hạn chế tối đa các vết xước khi vận chuyển lắp đặt, giữ bồn nước luôn bền, đẹp trong suốt quá trình sử dụng.
  • Bồn nước inox Sơn Hà tự tin với chất lượng sản phẩm của mình nên để khẳng định điều đó thì Sơn Hà đã cho ra thời gian bảo hành lên tới 12 năm. Lâu nhất trong tất cả các hãng bồn nước có mặt trên thị trường. Qua đó Sơn Hà cũng mong muốn khách hàng có thể yên tâm hơn khi quyết định đầu tư mua một sản phẩm bồn nước inox.

Có một điều dễ nhận biết nữa là bồn nước inox Sơn Hà luôn sáng bóng do được làm từ inox 304, quý khách có thể kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng nam châm. Thường các sản phẩm kém chất lượng có hàm lượng Inox thấp nguyên liệu chủ yếu là thép do đó khi thử nghiệm dùng nam châm chạm vào sản phẩm hoàn toàn có thể hút. Còn đối với sản phẩm bồn nước Sơn Hà chính hãng hoàn toàn không có lực hút của nam châm khi chạm vào sản phẩm

Tags: bồn nước Sơn Hà tại nghệ an, bồn nước Sơn Hà ở Vinh, bồn nước Sơn Hà giá rẻ, đại lý bồn nước Sơn Hà, bồn nước Sơn Hà ở nghệ an

Related Posts