Bảng giá nước sinh hoạt mới nhất tại Nghệ An cho gia đình & cơ quan

Bảng giá nước sinh hoạt mới nhất tại Nghệ An cho gia đình & cơ quan: Được biết tăng giá nước là cần thiết để phát triển ngành nước thành phố… Read more
Giá nước sạch sông Đuống hiện nay bao nhiêu đồng/m khối?

Giá nước sạch sông Đuống hiện nay bao nhiêu đồng/m khối?

Giá nước sạch sông Đuống hiện nay bao nhiêu đồng/m khối? Đến nay, đã có 23 nhà đầu tư với 28 dự án cung cấp các nhà máy nước và các… Read more
Bảng giá nước sạch tại Nghệ An năm 2020 cập nhật mới nhất 1

Bảng giá nước sạch tại Nghệ An năm 2020 cập nhật mới nhất

Bảng giá nước sinh hoạt tại Nghệ An năm 2020 cập nhật mới nhất: Giá tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước dạng bơm dẫn động lực cung… Read more
Tham khảo các bảng giá nước tại Nghệ An theo cấp số cộng là thế nào?

Tham khảo các bảng giá nước tại Nghệ An theo cấp số cộng là thế nào?

Tham khảo các bảng giá nước tại Nghệ An theo cấp số cộng là thế nào?: Giá tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước dạng bơm dẫn động… Read more