Bảng giá nước sạch tại Nghệ An năm 2020 cập nhật mới nhất

Bảng giá nước sinh hoạt tại Nghệ An năm 2020 cập nhật mới nhất: Giá tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước dạng bơm dẫn động lực cung cấp tại công trình nước xã Bảo Thành, Đồng Thành, Hồng Thành, Hợp Thành, Nhân Thành, Thọ Thành, Sơn Thành (huyện Yên Thành); xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu); xã Diễn Thái, Diễn Đồng, Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu); xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc); công trình cấp nước sạch tập trung Hưng Thắng, Hưng Phúc, Hưng Tân, Long Thành, Diễn Yên do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý là 7.000 đồng/m3.

Bảng giá nước sạch tại Nghệ An năm 2020 cập nhật mới nhất

Theo đó, tại Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND tỉnh ngày 29/3/2019 quy định: Giá tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước dạng tự chảy tại công trình cấp nước Làng Nhùng, Khe Bố (xã Tam Quang), Cây Me (xã Thạch Giám), Bản Mon (xã Thạch Giám), xã Tam Thái của huyện Tương Dương và công trình cấp nước xã Chi khê (huyện Con Cuông) cung cấp là 2.500 đồng/m3. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT, chi phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng (52 đồng/m3) và chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt theo quy định.

Bảng giá nước sạch tại Nghệ An năm 2020 cập nhật mới nhất 1

  • Thiếu nước sinh hoạt mùa nắng nóng là nỗi lo thường trực của người dân vùng biển. Trong ảnh: Hàng ngày, người dân xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) phải mua nước sạch với giá cao về sử dụng.
  • Giá tiêu thụ nước sạch của các công trình nước dạng bơm dẫn động lực cung cấp tại công trình cấp nước xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ); các xã Minh Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) là 6.500 đồng/m3.
  • Mức giá này đã bao gồm thuế VAT, chi phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng (52 đồng/m3) và chi phí khấu hao tài sản cố định là 500 đồng/m3, chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt theo quy định.

Giá tiêu thụ nước sạch của các công trình cấp nước dạng bơm dẫn động lực cung cấp tại công trình nước xã Bảo Thành, Đồng Thành, Hồng Thành, Hợp Thành, Nhân Thành, Thọ Thành, Sơn Thành (huyện Yên Thành); xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Thanh, Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu); xã Diễn Thái, Diễn Đồng, Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu); xã Nghi Lâm (huyện Nghi Lộc); công trình cấp nước sạch tập trung Hưng Thắng, Hưng Phúc, Hưng Tân, Long Thành, Diễn Yên do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý là 7.000 đồng/m3.

Mức giá này đã bao gồm thuế VAT, chi phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng (52 đồng/m3) và chi phí khấu hao tài sản cố định là 1.000 đồng/m3, chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt theo quy định.

Mức nướcc thô đầu vào được cơ cấu trong giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch đối với các công trình sử dụng nguồn nước thô từ các công trình thủy lợi là 900 đồng/m3. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/4/2019.

Mức giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị quy định theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Ngoài ra, tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 cũng quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty CP cấp nước Thái Hòa, Công ty CP cấp nước Diễn Châu, Công ty CP cấp nước Quỳnh Lưu, Ban quản lý Nhà máy nước thị  trấn Yên Thành sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mức giá quy định cụ thể cho các đối tượng: nước dùng cho sinh hoạt cho các đối tượng hộ dân cư (kể cả nhà ở tập thể, sinh viên ở ký túc xá tập trung, người lao động thuê nhà để ở ); Nước dùng cho sinh hoạt cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học, lực lượng vũ trang, an ninh (không SXKD); Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất; Nước dùng cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Related Posts