Dự án xử lý nước thải 504 triệu USD xin lùi dự án 3 năm

Dự án xử lý nước thải 504 triệu USD xin lùi dự án 3 năm: Do đó, Ban Quản lý kiến nghị UBND TP trình nội dung về gia hạn thời gian thực hiện dự án cho HĐND TP xem xét và lấy ý kiến thống nhất tại cuộc họp được tổ chức trong tháng 7. Tiếp đó, UBND TP sẽ có văn bản trình Thú tướng xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư về thời gian thực hiện dự án.

Dự án xử lý nước thải 504 triệu USD xin lùi dự án 3 năm

Cụ thể, dự án Vệ sinh môi trường nước (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (Ban Quản lý dự án Hạ tầng) làm chủ đầu tư hiện đang trong giai đoạn thi công. Dự án có thời gian kết thúc theo các Hiệp định đã ký là ngày 30-6-2021. Đến ngày 3-2 năm nay, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có thư chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 36 tháng (đến ngày 30-6-2024).

Dự án xử lý nước thải 504 triệu USD xin lùi dự án 3 năm

Liên quan đến vấn đề này, Ban Quản lý dự án Hạ tầng TP cho biết việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sẽ dẫn đến thay đổi thời gian dự án trong Quyết định chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 6-12-2013.

Do đó, Ban Quản lý kiến nghị UBND TP trình nội dung về gia hạn thời gian thực hiện dự án cho HĐND TP xem xét và lấy ý kiến thống nhất tại cuộc họp được tổ chức trong tháng 7. Tiếp đó, UBND TP sẽ có văn bản trình Thú tướng xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư về thời gian thực hiện dự án.

Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 với mục tiêu hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý nước thải, cải thiện và nâng cao sức khỏe người dân. Dự án sẽ xây dựng khoảng 8 km tuyến cống bao thu gom nước thải, xây dựng tuyến cống thoát nước cấp 2, 3 trên địa bàn quận 2 và xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành nước sạch lớn nhất nước với công suất 480.000 m3/ngày. Dự án có tổng mức đầu tư 504 triệu USD, có cống xử lý nước thải lớn nhất nước.

Related Posts