Xử lý nước bị nhiễm amoni như thế nào là đúng quy chuẩn an toàn?

Xử lý nước bị nhiễm amoni như thế nào là đúng quy chuẩn an toàn? Nước nhiễm amoni gây nhiều tác hại cho thủy hải sản, đặc biệt ở các đầm, ao nuôi tôm, cá công nghiệp. Hiện có nhiều chế phẩm xử lý nước nhiễm amoni nhưng nên ưu tiên các giải pháp sinh học, sẽ an toàn, bền vững. Loại chế phẩm sử dụng tro trấu là cơ chất cho bước lên men xốp của quy trình sản xuất là một điểm hoàn toàn mới so với các chế phẩm xử lý nước nhiễm NH3 mà các nhà khoa học vừa nghiên cứu

Xử lý nước bị nhiễm amoni như thế nào là đúng quy chuẩn an toàn?

Nhức nhối vấn đề xử lý nước thải tại Hà Tĩnhảnh minh họa

Hỏi: Nước nhiễm amoni (NH3) thì phải xử lý như thế nào?

Hoàng Thảo Nguyên (Hà Nội)

TS Đỗ Hoàng Tùng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam: Nước nhiễm amoni gây nhiều tác hại cho thủy hải sản, đặc biệt ở các đầm, ao nuôi tôm, cá công nghiệp. Hiện có nhiều chế phẩm xử lý nước nhiễm amoni nhưng nên ưu tiên các giải pháp sinh học, sẽ an toàn, bền vững. Loại chế phẩm sử dụng tro trấu là cơ chất cho bước lên men xốp của quy trình sản xuất là một điểm hoàn toàn mới so với các chế phẩm xử lý nước nhiễm NH3 mà các nhà khoa học vừa nghiên cứu. Chế phẩm phù hợp cho sự phát triển của vi khuẩn, vừa tận dụng được nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam. Khi bổ sung chế phẩm vào môi trường nước bị ô nhiễm NH3, đặc biệt là nước nuôi trồng thủy sản, các vi khuẩn này sẽ bám dính trên chất mang của hệ thống hoặc trôi nổi theo dòng nước, sử dụng các hợp chất nitơ vô cơ gây ô nhiễm làm nguồn thức ăn, nhờ đó giúp nguồn nước luôn được làm sạch.

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải như nước thải hộ gia đình, thương mại và cơ quan. Nó bao gồm các quá trình vật lý, hóa học, và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm và sản xuất nước thải được xử lý an toàn với môi trường. Một sản phẩm của xử lý nước thải thường là một chất thải bán rắn hoặc bùn, mà cần phải xử lý hơn nữa trước khi được thải ra hoặc được áp dụng đất. (thường là phân bón cho nông nghiệp).

Related Posts