Xả Nước Thải Chưa Xử Lý Ra Môi Trường Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền?

Xả Nước Thải Chưa Xử Lý Ra Môi Trường Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền? Việc xử lý và tiêu huỷ chất thải phải được thực hiện theo các quy định cụ thể để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho sức khỏe con người. Chất thải cần được xử lý và tái chế một cách đúng đắn, tránh việc xả thẳng vào nguồn nước, đất đai hoặc không khí.

Xả Nước Thải Chưa Xử Lý Ra Môi Trường Bị Phạt Bao Nhiêu Tiền?

ảnh minh họa

Thời đại công nghệ phát triển, rất nhiều những nhà máy sản xuất hàng hóa, công cụ, thiết bị ra đời và đi kèm với đó là việc xả thải nước thải. Theo quy định, trước khi xả nước thải ra môi trường cần phải trải qua khâu xử lý để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vậy trong trường hợp xả nước thải chưa được xử lý ra môi trường thì sẽ bị xử lý như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu với bài

1. Quy định về chất thải

Theo quy định tại Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì chất thải là sự tích tụ của các vật chất trong dạng rắn, lỏng, khí hoặc hình thức khác mà chúng ta ngừng sử dụng và tiếp tục từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Những chất thải này trở thành hậu quả không mong muốn của sự phát triển xã hội và công nghiệp, đóng góp vào sự suy thoái môi trường và đe dọa sức khỏe con người.

Chất thải có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. Khi không được quản lý và xử lý đúng cách, chúng gây ra những tác động tiêu cực sau:

– Ô nhiễm nước: Chất thải lỏng, bao gồm các chất hóa học, chất ô nhiễm và chất cơ hữu, có thể xảy ra từ các nhà máy sản xuất, hệ thống thoát nước và các hoạt động sinh hoạt. Khi chúng được xả thẳng vào các nguồn nước, chúng gây ô nhiễm và làm suy giảm chất lượng nước ngầm và nước mặt, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái nước sống và đe dọa sức khỏe con người.

– Ô nhiễm không khí: Chất thải khí, bao gồm các khí thải công nghiệp, khói, hơi độc và khí thải từ phương tiện giao thông, gây ra ô nhiễm không khí. Các chất gây ô nhiễm như khí nhà kính, hợp chất hữu cơ bay hơi và các hợp chất gây ô nhiễm khác gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí, gây ra hiện tượng khí hậu biến đổi và gây nguy hại cho sức khỏe con người.

2. Xả nước thải chưa xử lý ra môi trường có phải là hành vi bị cấm không?

Theo quy định tại Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

– Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không tuân thủ quy trình kỹ thuật và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc xử lý và tiêu huỷ chất thải phải được thực hiện theo các quy định cụ thể để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho sức khỏe con người. Chất thải cần được xử lý và tái chế một cách đúng đắn, tránh việc xả thẳng vào nguồn nước, đất đai hoặc không khí.

– Xả nước thải và xả khí thải chưa được xử lý đạt chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường. Việc xử lý nước thải và khí thải là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Xả nước thải chứa chất ô nhiễm hoặc xả khí thải gây hiệu ứng nhà kính hoặc ô nhiễm không khí đến mức vượt quá ngưỡng cho phép gây hại đến môi trường và sức khỏe con người.

– Phát tán và thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật và vi sinh vật chưa được kiểm định, cũng như xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác. Những chất này có thể gây hại cho sức khỏe con người, làm suy giảm đa dạng sinh học và gây ô nhiễm môi trường tự nhiên. Để đảm bảo an toàn, cần kiểm soát việc phát tán và xử lý chất độc hại một cách cẩn thận, tuân thủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường.

– Gây tiếng ồn và độ rung vượt quá mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xả khói, bụi và khí có mùi độc hại vào không khí. Tiếng ồn và độ rung quá mức có thể gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cũng như gây rối loạn trong các hệ sinh thái. Xả khói, bụi và khí độc vào không khí gây ô nhiễm không khí, gây tổn hại đến hệ hô hấp và làm suy giảm chất lượng không khí xung quanh. Để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, cần tuân thủ các quy định về tiếng ồn, độ rung và xả thải vào không khí.

– Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc tiến hành các dự án đầu tư hoặc xả thải mà chưa đáp ứng đủ các yêu cầu quy định về bảo vệ môi trường là vi phạm nghiêm trọng. Điều này có thể gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, làm suy giảm chất lượng không khí, nước và đất, cũng như gây nguy hại cho sức khỏe con người và các sinh vật sống. Cần tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo rằng các dự án và hoạt động xả thải được thực hiện trong môi trường bền vững và an toàn.

– Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, hoặc quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. Việc chấp nhận chất thải từ nước ngoài, bao gồm nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất hoặc quá cảnh, là một hành động không đáng chấp nhận trong việc bảo vệ môi trường. Chất thải này có thể chứa các chất độc hại và gây ô nhiễm môi trường. Việc chấp thuận hoặc tham gia vào hoạt động này sẽ góp phần lan rộng tác động tiêu cực đến môi trường cũng như sức khỏe con người. Để đảm bảo bảo vệ môi trường, cần cấm và kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và quá cảnh chất thải từ nước ngoài.

– Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ hoặc tái chế. Hành động này là vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường. Việc nhập khẩu các phương tiện, máy móc hoặc thiết bị đã qua sử dụng, mà không tuân thủ quy định và quy trình hợp pháp, có thể gây ra rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người. Đồng thời, việc phá dỡ hoặc tái chế không đúng quy trình có thể tạo ra chất thải nguy hại và gây ô nhiễm môi trường. Cần kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu và xử lý các phương tiện, máy móc và thiết bị đã qua sử dụng để đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

– Không thực hiện công trình, biện pháp, hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan. Việc không thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp và hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường là một thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ môi trường. Khi xảy ra sự cố môi trường, việc không đáp ứng đúng quy định và quy trình có thể làm gia tăng tác động tiêu cực đến môi trường, gây hại cho hệ sinh thái và sức khỏe con người. Để đảm bảo bảo vệ môi trường, cần thực hiện đầy đủ và chính xác các công trình, biện pháp và hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

Từ đó, có thể khẳng định rằng, hành vi xả nước thải chưa xử lý ra môi trường được coi là hành vi bị cấm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chế tài xử phạt hành vi xả nước thải chưa xử lý ra môi trường

Theo quy định tại Điều 13, 14 Nghị định 155/2016/NĐ-CP thì hành vi xả nước thải chưa được xử lý vào môi trường cần được phân tích các thông số nguy hại để có căn cứ áp dụng biện pháp xử phạt hành chính. Theo quy định, vi phạm này có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 5 triệu đồng, tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị buộc chi trả kinh phí liên quan đến việc thực hiện các hoạt động trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường, đặc biệt trong trường hợp vi phạm liên quan đến xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, theo các định mức, đơn giá hiện hành áp dụng cho các vi phạm quy định tương tự.

Đau đầu vấn đề xử lý nước thải từ các làng nghề 1
ảnh minh họa

Các hành vi xả nước thải chưa xử lý vào môi trường không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Việc áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và buộc chi trả kinh phí liên quan là cách để xử lý vi phạm này và đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Điều này nhằm đảm bảo bảo vệ môi trường, ngăn chặn ô nhiễm môi trường và tạo ra một môi trường sống lành mạnh cho mọi người.

Đơn Vị Xử Lý Nước Thải Tại Nghệ An & Hà Tĩnh

 • Showroom: số 178 Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh, Nghệ An
 • Trụ sở: số 23 Nguyễn Quốc Trị, TP. Vinh, Nghệ An
 • HOTLINE091817.6626
 • Email[email protected]
 • FB: https://www.facebook.com/Moitruongviet.jsc/
 • Website: https://moitruongvietjsc.com/

Các Dịch Vụ Về Xử Lý Nước

 • – Xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước giếng khoan, nước nhiễm phèn …..
 • – Xử lý nước các công trình công cộng, khu công nghiệp, khu dân cư, thương mại, bệnh viện…
 • – Xử lý nước các công trình công cộng, khu công nghiệp, khu dân cư, thương mại, bệnh viện…
 • – Xử lý nước ngành chế biến thực phẩm, tinh bột nông sản, công nghiệp mía đường, cồn rượu.
 • – Xử lý nước ngành chế biến thủy hải sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm.
 • – Xử lý nước ngành công nghiệp hóa chất, dệt nhuộm, xi mạ, in ấn, bao bì.

Bằng nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường và với đội ngũ nhân viên có năng lực, chúng tôi luôn cam kết đưa ra giải pháp tối ưu nhanh gọn nhất. Công nghệ xử lý tiên tiến của Môi trường Việt đã tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn môi trường với chi phí đầu tư và chi phí vận hành phù hợp. Môi trường Việt đã xây dựng thành công nhiều hệ thống xử lý nước thải cho các ngành công nghiệp và cộng đồng, đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tái tạo nguồn nước thải thành nước sinh hoạt, bảo vệ nguồn nước quý giá của chúng ta.

Related Posts