Sử dụng than hoạt tính bao nhiêu lâu thì thay thế một lần?

Sử dụng than hoạt tính bao nhiêu lâu thì thay thế một lần? Than hoạt tính được tạo từ gỗ và than đá thường có giá thành thấp, từ xơ dừa, vỏ… Read more
Ưu điểm để phân biệt than hoạt tính gáo dừa so với các than hoạt tính khác 2

Vai trò của than hoạt tính trong quá trình lọc nước như thế nào?

Vai trò của than hoạt tính trong quá trình lọc nước như thế nào? Sau một thời gian sử dụng, than sẽ hấp thụ no lượng tạp chất cho nên lúc… Read more
Quy trình sản xuất Than hoạt tính bằng gáo dừa như thế nào?

Quy trình sản xuất Than hoạt tính bằng gáo dừa như thế nào?

Quy trình sản xuất Than hoạt tính bằng gáo dừa như thế nào? Nguyên liệu sản xuất than hoạt tính là gáo dừa, được đốt ở nhiệt độ 800 – 900oC… Read more
Công nghệ làm đẹp từ than hoạt tính kết hợp tổ yến là gì?

Công nghệ làm đẹp từ than hoạt tính kết hợp tổ yến là gì?

Công nghệ làm đẹp từ than hoạt tính kết hợp tổ yến là gì? Cách đây cả ngàn năm trước, người Nhật đã biết sử dụng than hoạt tính và thế… Read more